Wydarzenia organizowane przez Bibliotekę w Świątkach

Program Wieloletni

"Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"

Piorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych

 

Celem programu jest poprawa jakości zbiorów bibliotecznych i dostępu do zbiorów; w tym wsparcie wydawnictw i sieci dystrybucji książki, zwiększenie efektywności promocji polskiej książki w kraju i za granicą; rozwój czasopism kulturalnych; promocja tłumaczeń i przekładów ambitnej literatury zagranicznej, jak również zwiększenie zainteresowania książką.

Gminna Biblioteka Publiczna w Świątkach od kilku lat bierze udział w programie jako jego beneficjent. 

W roku 2020 na zakup nowości wydawniczych otrzymaliśmy kwotę 5.780 zł

W poprzednich latach otrzymaliśmy kwoty:

Rok przyznania dotacji

   Kwota dotacji    

2019  6.140 zł
2018  5.030 zł
2017  4.880 zł
2016   4.870 zł
2015   2.880 zł
2014   3.620 zł
2013   3.800 zł
2012   3.780 zł
2011   1.880 zł
2010   1.270 zł
2009   3.180 zł
2008 10.448 zł
2007 11.838 zł
2006 10.714 zł
2005   5.550 zł
2004   2.687 zł

 

"Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa"

logotek