Wydarzenia organizowane przez Bibliotekę w Świątkach

 

ZAPROSZNIE DO SKŁADNIA OFERT

Ogłoszenie o zamówieniu

 

              Zaproszenie nie jest objęte przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 (t. j. Dz. U. z 2015, poz. 2164 z późń. zm.).

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia: Kompleksowy nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn.: „Budowa Gminnej Biblioteki  Publicznej w Świątkach”

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik Nr 1 Oferta

Załącznik Nr 2 Oświadczenie

Załącznik Nr 3 Wykaz wykonanych usług

Załącznik Nr 4 Wykaz osób

Załącznik Nr 5 Oświadczenie dotyczące osób

Załącznik Nr 6 Umowa

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty