Wydarzenia organizowane przez Bibliotekę w Świątkach

Budowa Biblioteki w Świątkach

Budowa biblioteki w Świątkach

Całkowity finansowy koszt inwestycji wyniósł 3 300 000 zł, w tym wkład finansowy MKiDN  2 000 000 zł   w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – Priorytet 2 „Infrastruktura Bibliotek 2016-2020", wkład finansowy Gminy 1 300 000 zł, wkład własny w postaci gruntu pod nieruchomość 39 900 zł oraz majątek Biblioteki 77 293 zł.