Biblioteka w Świątkach

Wydarzenia organizowane przez Bibliotekę w Świątkach

Projekt „Kreatywnie i aktywnie”

Od 2011 r. przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Świątkach działa nieformalna grupa kobiet – Klub Kreatywnych Babeczek. Spotkaniom przyświeca myśl: „W każdej z nas drzemie chęć poszerzenia swoich horyzontów, odkrywania nowych pasji i inspiracji”.

W 2016 r. Klub Kreatywnych Babeczek zrealizował projekt: „Kreatywnie i aktywnie”.

Na swoje działania grupa pozyskała dotację w wysokości 3 800 zł w ramach Programu Mikrodotacji Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Warmia Mazury Lokalnie.

Program skierowany jest do mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego, działających w grupach nieformalnych, samopomocowych i młodych organizacjach pozarządowych, realizujących inicjatywy oddolne służące działaniom na rzecz dobra wspólnego.

Realizacja projektu miała na celu integrację mieszkańców wokół działań na rzecz promocji Gminy Świątki, aktywizację i inspirację zachowań twórczych, rozwój umiejętności artystycznych oraz kreatywności. Odbiorcami projektu były mieszkanki Gminy Świątki, kobiety pracujące, bezrobotne, emerytki oraz rencistki.

W okresie od kwietnia do września 2016 r. przeprowadzono cykl warsztatów: szycia artystycznego, ceramiki, rękodzieła, rzeźby, które odbyły się w Sali przy Bibliotece w Światkach.

W rezultacie powstały pamiątki regionalne: szmaciane lalki z motywami warmińskimi, ceramiczne miniatury lokalnych kapliczek, kartki okolicznościowe z regionalnymi motywami, drewniane zabawki związane z folklorem – koniki, ptaszki. Pamiątki te będą służyły promocji Gminy Świątki oraz wpłyną na poprawę jej wizerunku w regionie.

Prezentacja działań projektu miała miejsce podczas Powiatowo-Gminnych Dożynek w Świątkach dnia 4 września 2016 r.

Wytworzone pamiątki, które stały się atrakcją turystyczną, cieszyły się dużym zainteresowaniem uczestników imprezy.

1 2 3 4 5 1 1951 201  1 197

>> Więcej zdjęć z realizacji projektu na stronie <<