Biblioteka w Świątkach

Wydarzenia organizowane przez Bibliotekę w Świątkach

Piknik Napoleoński

Koło Historyczne Miłośników Historii oraz Epoki Napoleońskiej oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Świątkach dnia 8 .06.2017 r. zapraszają do Parku Wiejskiego w Świątkach  na Piknik Napoleoński. Impreza jest jednym z działań projektu „Na Szlaku Napoleońskim – 210 rocznica pobytu Napoleona na Warmii”.

W programie Pikniku Napoleońskiego:

  1. Żywa lekcja historii – Namiot Sztabowy Kwatery Głównej Cesarza Napoleona, inscenizacja pracy sztabu Napoleona podczas kampanii wojennej, w wykonaniu członków Grupy Rekonstrukcji Historycznej Pułku 12 Piechoty Xięstwa Warszawskiego.
  2. Gry Wojenne – quiz historyczny, podczas którego drużyny z miejscowego gimnazjum będą walczyły o zdobycie Złotego Pucharu Napoleona oraz tytułu Drużyny Starych Wiarusów.
  3. Plenerowa Strzelnica Sportowa – LOK Dobre Miasto, przeprowadzenie jednej z konkurencji quizu historycznego oraz możliwość sprawdzenia swoich umiejętności strzeleckich przez uczestników imprezy.
  4. Wystawa ceramiki i rzeźby oraz eksponatów związanych z epoką napoleońską.
  5. Kuchnia Polowa – OSP Świątki, gorący posiłek wydawany podczas trwania pikniku wszystkim uczestnikom imprezy.

„Na Szlaku Napoleońskim – 210 rocznica pobytu Napoleona na Warmii”

 Projekt Koła Historycznego Miłośników Historii oraz Epoki Napoleońskiej działającego przy Gminnej Biblioteki Publicznej w Świątkach, realizowany jest w ramach konkursu Program Mikrodotacji Fundusz Inicjatyw obywatelskich Warmia Mazury Lokalnie 2, Lokalna Grupa Działania „Warmiński Zakątek”. Działania projektu, na które udało się pozyskać 3900 zł, to: – warsztaty ceramiczne i rzeźbiarskie, – spotkanie z historykiem napoleonistą Sławomirem Skowronkiem, – Piknik Napoleoński, – rajd rowerowy Szlakiem Napoleońskim. Głównymi celami projektu, obok uczczenia 210 rocznicy walk wojsk napoleońskich z wojskami rosyjsko – pruskimi w naszej okolicy, była integracja mieszkańców Gminy Świątki wokół działań na rzecz rozwoju świadomości historycznej oraz rozbudzenie dumy z własnej tożsamości  i przynależności do regionu.

 

Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Świątkach

Postępowanie o udzielenie Zamówienia Publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

Ogłoszenie o zamówieniu oraz szczegóły dostępne są w zakładce "Przetargi" – Zamówienia Publiczne powyżej 30 000 Euro 2017 r.