Biblioteka w Świątkach

Wydarzenia organizowane przez Bibliotekę w Świątkach

UWAGA!

DNIA 14.08.2017 r. (poniedziałek)

BIBLIOTEKA NIECZYNNA

(wolne za wakacyjną noc w Bibliotece)

Podpisanie umowy na budowę nowej siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w Świątkach

            W dniu 25 lipca 2017 r. Halina Kirjew – Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Świątkach podpisała umowę na budowę nowej siedziby Biblioteki      z wyłonionym w przetargu Wykonawcą – Konsorcium w składzie: Zakład Usług Inwestycyjnych INWEST-SERWIS Wojciech Grochowski, Partner: INWEST-SERWIS Sp. z o.o. z Olsztyna. 1 sierpnia 2017 r. został przekazany teren budowy.

            Biblioteka w Świątkach pozyskała 2 mln zł dofinansowania z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – Priorytet 2 „Infrastruktura Bibliotek 2016-2020” ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z budżetu państwa, na budowę nowej siedziby Biblioteki. Całkowity koszt inwestycji wyniesie 2 742.353,54 zł. (w tym wkład finansowy Gminy 625.160,54 zł., wkład rzeczowy w postaci gruntu pod nieruchomość 39.900,00 zł. oraz majątek Biblioteki 77.293,00 zł.).

Powiatowe Kino pod Gwiazdami w Świątkach

Zapraszamy na film w ramach Powiatowego Kina Pod Gwiazdami
 

Dodatkowe atrakcje: 

wystawa w ramach projektu "Pola widzenia książki" Domu Oświatowego Biblioteki Śląskiej w Katowicach

popcorn dla dzieci

poczęstunek inspirowany kuchnią włoską dla dorosłych

 

 

 

Relacja z realizacji projektu „Na Szlaku Napoleońskim – 210 rocznica pobytu Napoleona na Warmii”

Koła Historyczne Miłośników Historii oraz Epoki Napoleońskiej działające przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Świątkach, realizowało projekt  w ramach konkursu Program Mikrodotacji Fundusz Inicjatyw obywatelskich Warmia Mazury Lokalnie 2, Lokalna Grupa Działania „Warmiński Zakątek”.

Na realizację projektu Koło Historyczne pozyskało 3,9 tys. zł. Celem była integracja mieszkańców wokół działań na rzecz rozwoju świadomości historycznej, rozbudzenie dumy z własnej tożsamości i przynależności do regionu. Uświadomienie współczesnym mieszkańcom ciągłości historycznej regionu, wydarzeń i pokoleń. Poznanie historii regionu i najbliższej okolicy poprzez niekonwencjonalne metody edukacyjne. Ważnym celem projektu była wymiana doświadczeń oraz umiejętności pomiędzy dorosłymi i młodymi uczestnikami działań, zaangażowanie młodzieży w opiekę nad materialnym dziedzictwem kultury i włączenie jej w działalność społeczną.

Działania w projekcie:

1. Warsztaty ceramiczne i rzeźbiarskie, podczas których, pod okiem miejscowych twórców, zostały wykonane rzeźby w drewnie i glinie, nawiązujące do okresu napoleońskiego.

2. Spotkanie z historykiem napoleonistą dr Sławomirem Skowronkiem, który przybliżył okres napoleoński, a zwłaszcza wydarzenia rozgrywające się w naszej okolicy w lutym i czerwcu 1807 r.

3. Piknik Napoleoński – impreza plenerowa w Parku Wiejskim w Świątkach. W programie:

a) „Namiot Sztabowy Kwatery Głównej Cesarza Napoleona” – żywa lekcja historii, inscenizacja pracy sztabu Napoleona podczas kampanii wojennej w wykonaniu członków Grupy Rekonstrukcji Historycznej Pułku 12 Piechoty Xięstwa Warszawskiego.

b) Gry Wojenne – quiz historyczny dotyczący epoki napoleońskiej – cztery drużyny z miejscowego gimnazjum walczyły ze sobą o zdobycie Złotego Pucharu Napoleona oraz tytułu Drużyny Starych Wiarusów. Quiz składał się z dwóch części : teoretycznej (26 pytań) i praktycznej (czwórbój napoleoński: bieg zwiadowców, rzut artylerzysty, bieg łapiducha, strzelanie z broni sportowej).

c) Plenerowa strzelnica sportowa – LOK Dobre Miasto – na strzelnicy odbyła się jedna z konkurencji quizu historycznego. Poza tym wszyscy uczestnicy imprezy mogli tutaj sprawdzić swoje umiejętności strzeleckie.

d) Wystawa ceramiki i rzeźby oraz eksponatów związanych z epoką napoleońską, na której można było obejrzeć:  makietę Gminy Świątki z zaznaczonym Szlakiem Napoleońskim, ceramiczne figurki Napoleona i żołnierzy napoleońskich oraz płaskorzeźby z drewna lipowego a także eksponaty z okresu napoleońskiego.

e) Kuchnia Polowa – OSP Świątki, która wydawała gorący posiłek wszystkim uczestnikom imprezy. Dodatkową atrakcją pikniku była ekipa Bogdana Kozłowskiego, kolekcjonera militariów i właściciela gospodarstwa agroturystycznego „Ziołowa Dolina” w Wilimowie, która składała się z działa wraz obsługą w mundurach z okresu napoleońskiego oraz transportera opancerzonego SKOT.

4. Rajd rowerowy Szlakiem Napoleońskim – zakończenie projektu, podczas którego podsumowano działania projektu i wręczono podziękowania wolontariuszom za pomoc w realizacji projektu. Realizacja działań projektu przyczyniła się do aktywizacji i integracji lokalnego środowiska wokół działań na rzecz rozwoju świadomości historycznej oraz wpłynęła na wzrost tożsamości regionalnej i lokalnej. Poszerzona została bezpłatna oferta szkoleniowo – edukacyjna dla mieszkańców: warsztaty ceramiczne i rzeźbiarskie oraz tematyczne spotkania organizowane przez Koło Historyczne. Mieszkańcy mieli możliwość spotkania się z historykiem napoleonistą dr Sławomirem Skowronkiem. Działania projektu, a zwłaszcza Piknik Napoleoński, stanowiły nową atrakcyjną propozycję edukacyjno – rekreacyjną, podczas której można było twórczo i aktywnie spędzić wolny czas. W czasie rajdu rowerowego Szlakiem Napoleońskim uczestnicy projektu mieli możliwość poznać historię miejscowości leżących na szlaku oraz odkryć nieznane, urokliwe zakątki gminy. Materiały, informacje i dokumenty ikonograficzne, zebrane w trakcie realizacji projektu oraz rzeźby drewniane i ceramiczne, powstałe podczas warsztatów, zostały udostępnione i wyeksponowane w Punkcie Informacji Napoleońskiej, znajdującym się w Bibliotece w Świątkach. Skorzystają z nich mieszkańcy oraz turyści.

 

 

Więcej zdjęć z realizaji projektu na stronie http://www.facebook.com/Gminna-Biblioteka-Publiczna-Świątki-114877361969204/

ZAPRASZAMY

 

Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Świątkach

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na: Kompleksowy nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn.: „Budowa Gminnej Biblioteki  Publicznej     w Świątkach".

 

Zaproszenie do składania ofert oraz szczegóły dostępne są w zakładce "Przetargi" – Zamówienia Publiczne poniżej        30 000 Euro 2017 r.