Wydarzenia organizowane przez Bibliotekę w Świątkach

„Sieć na kulturę w podregionie olsztyńskim”

Gminna Biblioteka Publiczna w Świątkach podczas wakacji zorganizowała bezpłatne zajęcia komputerowe „Projektowanie graficzne z wykorzystaniem aplikacji cyfrowych”, w ramach projektu Sieć na kulturę w podregionie olsztyńskim”.

W 31 spotkaniach trwających 62 godziny, w dwóch grupach, brało udział 13 osób. Dzięki udziałowi w projekcie oraz realizacji zajęć nasza biblioteka otrzymała  6 laptopów. Sprzęt o łącznej wartości 10.974 zł zostanie wykorzystany do zajęć, warsztatów, szkoleń z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.

Dotarły do nas również zaświadczenia dla uczestników warsztatów projektowania graficznego – zapraszamy po odbiór zaświadczeń do Biblioteki.

Dziękujemy bardzo Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu w Świątkach za użyczenie 7 laptopów do przeprowadzenia zajęć.

Projekt „Sieć na kulturę w podregionie olsztyńskim” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”).