Wydarzenia organizowane przez Bibliotekę w Świątkach

Realizacja projektu

O projekcie

Gminna Biblioteka Publiczna w Świątkach otrzymała dofinansowanie w kwocie 6.900 zł na realizację projektu "Nawet pod prąd" w ramach Regionalnego Konkursu Grantowego Równać Szanse 2019. Jest to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, zarządzany przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży. 

Uczestnikami projektu są uczniowie Szkoły Podstawowej w Świątkach. Celem projektu jest uaktywnienie młodych ludzi, wyzwolene przekonania o tkwiących w nich znacznie wyższych możliwościach. Podniesienie kompetencji poznawczych, wypracowanie regół działania w grupie, szlifowanie kanałów komunikacyjnych, uświadomienie zależności między decyzja a jej konsekwencjami i nauczenie realnego, racjonalnego planowania działań. 

Działania w projekcie:

1. Spotkanie organizacyjne uczestników projektu.

2. Spotkanie z Krzysztofem Petkiem autorem powieści przygodowych dla młodzieży, dziennikarzem, instruktorem survivalu i organizatorem wypraw.

3. Przygotowanie od strony organizacyjnej i formalnej biwaku survivalowego.

4. Pierwszy biwak survivalowy – szkolenie uczestników przez instruktorów metodą Cyklu Kolba: nauczanie przez doświadczenie.

5. Drugi biwak survivalowy – szkolenie rówieśników. 

6. Zakończenie/ świętowanie: spotkanie podsumowujące projekt oraz gra terenowa "Nawet Pod Prąd". 

 

Realizacja projektu

Od stycznia 2020 roku rozpoczeliśmy realizację projektu survivalowego "Nawet pod prąd". W styczniu odbyły się cztery spotkania z uczestnikami projektu w tym jedno organiacyjne, podczas którego młdzież poznawała się wzajemnie i przedstawiała swoje oczekiwania dotyczące projektu. Pozostałe spotkania poświęcony były na gromadzeniu materiałów i informacji potrzbnych do realizacji projektu.

 

Spotkania z Krzysztofem Petkiem

25 lutego 2020 r. odbyły się dwa spotkania z Krzysztofem Petkiem, autorem powieści przygodowych dla młodzieży, dziennikarzem, instruktorem survival i organizatorem wypraw. W pierwszym spotkaniu uczestniczyła grupa projektowa oraz ich rówieśnicy z siódmej i ósmej klasy. Autor, w ciekawy sposób, opowiadał o swoich licznych wyprawach survivalowych, m. in. nad Amazonkę, na Syberię, do Brazylii i Rumunii. Podczas drugiego spotkania autor przekazał uczestnikom projektu niezbędne informacje związane z  przygotowaniem biwaków survivalowych.

Zawieszenie realizacji projektu

W związku z trwającą pandemią koronawirusa Gminna Biblioteka Publiczna w Świątkach zawiesiła realizację projektu "Nawet pod prąd".  Obecnie uczestnicy projektu kontaktują się online ze sobą, z koordynatorem projektu oraz organizatorem obozów survivalowych za pomocą portalu społecznościowego Facebook, na którym na potrzeby realizacji projektu utworzono grupę "Nawet pod prąd". Młodzież rozwiązuje zadania sieciowe, które są prowadzone zgodnie z Cyklem Kolba.  Dotyczą one między innymi wirtualnego skompletowania sprzętu na wyprawę survivalową, zarządzania grupą ludzi w sytuacji krytycznej.  Pierwszy obóz survivalowy, który miał się odbyć w kwietniu, niestety z wiadomych względów został odwołany. Grupa, pracując online, przygotowuje się do podjęcia zaplanowanych działań w momencie poprawy sytuacji. Nawiązaliśmy kontakt z Leśniczym z Leśnictwa Różanka w celu wyznaczenia miejsca organizacji biwaku. Cały czas gromadzimy niezbędny sprzęt, pozwalający bepiecznie przetrwać w lesie.  m.in. 

Pierwszy biwak survivalowy

Projekt "Nawet pod prąd" w końcu nabrał rumieńców. Nareszcie działamy w terenie. smileylaugh

W dniach  3 – 5.07.2020 r.  odbył się biwak survivalowy koło Leśniczówki Różanka, podczas którego nauczyliśmy się m.in.: poruszania się w trudnych warunkach, orientacji w terenie z mapą, busolą i bez nich, rozpalania ognia  przy pomocy krzesiwa, podstaw samoobrony. Budowaliśmy szałasy, zakładaliśmy obozy, skradaliśmy się w ciemnym lesie, rysowaliśmy mapy, pokonywaliśmy bagna i ostępy leśne, gotowaliśmy pyszne jedzenie w kociołu i piekliśmy chlebek trapera przy ognisku, spaliśmy w hamakach zawieszonych na drzewach. Widzieliśmy świetliki latające wśród drzew – istny "AVATAR"! Było super! Niech zyje survival! Pozdrawiamy wszystkie grupy projektowe. Czołem!

 

 

  

 

Drugi biwak survivalowy

 

Niestety dobiegła już końca nasza przygoda z survivalem. Zakończyliśmy nasz projekt „Nawet pod prąd”, realizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Świątkach wraz    z grupą młodzieży, dzięki dotacji otrzymanej w ramach Regionalnego Konkursu Grantowego Równać Szanse 2019.

Drugi biwak survivalowy odbył się 28-30 sierpnia 2020 r. w okolicy nieistniejącej wsi Wysokie, na terenie prywatnego lasu Spółki Sadkowo, podczas którego przeszkoleni uczestnicy projektu przekazali zdobytą wiedzę swoim rówieśnikom. Została przeprowadzona gra terenowa „Poszukiwanie skarbu Kapituły Warmińskiej” – sprawdzian wiadomości i umiejętności survivalowych. Niemałym  wyzwaniem było przejście mostem linowym i zjazd tyrolką nad rozlewiskiem. Szkolenia na biwaku  prowadzili specjaliści, korzystający z metodyki Cyklu Kolba – nauczanie przez doświadczenie. Przy ognisku i dźwiękach gitary, razem z zaproszonymi gośćmi, świętowaliśmy zakończenie projektu. Wszyscy uczestnicy projektu otrzymali certyfikaty ukończenia podstawowego kursu survivalu. Pozdrawiamy wszystkich serdecznie i do zobaczenia!