Wydarzenia organizowane przez Bibliotekę w Świątkach

Zrealizowane projekty
przez bibliotekę w Świątkach (5 lat)

 

2015

Szał czytania akcja promująca Bibliotekę i czytelnictwo, historię, kulturę oraz zdrowy styl życia w Gminie Świątki” to projekt Stowarzyszenia „Jesteśmy z Warmii” oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Świątkach, ma na celu zwiększenie znaczenia i poprawę wizerunku Biblioteki w środowisku oraz wzrost aktywności lokalnej wokół innowacyjnych działań Biblioteki. Całkowity koszt zadania wynosi 30 000 zł, wkład własny 3 000 zł,  pozostałą kwotę czyli 27 000 zł pozyskaliśmy ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach Programu: Promocja literatury i czytelnictwa, Priorytet: Partnerstwo Publiczno-Społeczne.
W naszych działaniach zostały wykorzystane takie formy jak: akcje czytelnicze; mobilna biblioteka (działanie polegające na dostarczaniu nowości wydawniczych do okolicznych świetlic wiejskich, w których odbywały się spotkania z czytelnikami oraz warsztaty artystyczne i rękodzieła); spotkanie autorskie z Marią Ulatowską i Jackiem Skowrońskim – autorami obyczajowych i kryminalnych książek dla dorosłych; warsztaty komiksu z Jarosławem Gachem i Marcinem Wakarem; gra terenowa „Świątki – śladami przeszłości” oraz spotkanie z Krzysztofem Petkiem, autorem książek przygodowych dla dzieci i młodzieży; spotkanie autorskie z Alicją Borsiak Śleszyńską – autorką książki „Od miłości do słodkości” wraz z warsztatami kulinarnymi; rajdy rowerowe oraz wędrówki nordic walking – działania promujące walory historyczne, krajobrazowe i turystyczne Gminy Świątki oraz zdrowy styl życia. Projekt trwa od 23.03 – 30.10.2015 r.

 

„Tablety w Twojej Bibliotece” – w ramach projektu Biblioteka otrzymała 3 iPady wraz z akcesoriami na łączną kwotę 6.312,36 zł. Tablety promujemy m.in. w „Pociągu do Internetu”. Nasz Pociąg  ma tytuł „Zł@p tabletem w sieci”.

 

2013

Projekty w ramach Programu Rozwoju Biblioteki:

1/Klub Kreatywnych Babeczek” – Konkurs Grantowy „Aktywna Biblioteka” prowadzony przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, dofinansowany przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności – koordynator projektu Halina Kirjew i Małgorzata Cierpisz (5 000 zł).

2/Młodzi bez pracy w Bibliotece” w ramach projektu „Praca. Enter. Biblioteka jako miejsce informacji o rynku pracy” prowadzony przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, dofinansowany przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności – koordynatorzy Paulina Majewska i Jarosław Morgiewicz (2 000 zł).

3/ „O finansach…w bibliotece – II edycja” prowadzony przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, dofinansowany ze środków Narodowego Banku Polskiego – koordynator Bożena Maniewska wspomagana przez Latarnika Polski Cyfrowej Elżbietę Maruszczak (800 zł).

 

2011

„Biblioteczne zajęcia dla dzieci i rodziców” – oferta „Biblioteczka dla najmłodszych” dofinansowana przez Fundację Rozwoju Dzieci im. Amosa Komeńskiego przy wsparciu Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ramach Programu Rozwoju Bibliotek.

Pozyskiwanie środków unijnych (głównie na organizację imprez plenerowych):

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju (małe projekty):

 

2014

Realizacja projektu „Nie święci garnki lepią” – Wyposażenie sali pełniącej rolę świetlicy wiejskiej. Całkowity koszt projektu wyniósł 33 422,73 zł – pozyskane środki 21 738,36 zł. W ramach projektu wyposażono pracownię ceramiczną w profesjonalny sprzęt (piec do wypału ceramiki, koło garncarskie, toczki, walcarkę oraz narzędzia ceramiczne). Zakupiono również mobilną chatę do organizacji zajęć, warsztatów i wystaw w plenerze oraz stoły i ławki piknikowe.

 

2013/2014

Realizacja projektu „Jarmarki Rozmaitości” to cykl imprez:  I letni „Jarmarki Rozmaitości”, Kiermasz Bożonarodzeniowy (2013), Kiermasz Wielkanocny oraz II letni „Jarmarki Rozmaitości (2014). Całkowity koszt projektu wyniósł 63 092,44 zł – pozyskane środki 47 226,40 zł.

 

2013

Realizacja projektu „Dożynki – Kultura, Tradycja, Historia, Sport i Rekreacja”. Całkowity koszt projektu wyniósł 41 936,27 zł – pozyskane środki 31 518,74 zł.

 

2012

Realizacja projektu „Dożynki”. Całkowity koszt projektu wyniósł 29 453,60 zł – pozyskane środki 22 032,00 zł.

 

2011

Realizacja projektu „Dzień Dobry Świątki” plenerowe imprezy integracyjne: „Jarmark Rozmaitości” i „Dożynki”. Całkowity koszt projektu wyniósł 49 909,00 zł – pozyskane środki 25 000 zł.

 

2010

Realizacja projektu „Dzień Dobry Świątki” plenerowe imprezy integracyjne: „Jarmark Rozmaitości” i „Dożynki”. Całkowity koszt projektu wyniósł 52 869,00 zł, pozyskane środki 25 000 zł.

 

Od 2004 roku Biblioteka w Świątkach organizuje cykliczne imprezy plenerowe o zasięgu powiatowym a nawet wojewódzkim:

1/ „Jarmark Rozmaitości” – organizowany w lipcu;

2/ „Gminne Dożynki” – organizowane we wrześniu.

W 2010 i 2014 roku „Powiatowo-Gminne Dożynki” Powiatu Olsztyn i Gminy Świątki.

 

Realizacja  projektów edukacyjnych w ramach programu „Równać Szanse” – Ogólnopolski Konkurs Grantowy, prowadzony przez Fundację Dzieci i Młodzieży, dofinansowany przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności:

1/ „Warmia-Ślady Przeszłości” –  w ramach projektu utworzono pracownię rzeźbiarską w Bibliotece, którą wyposażono w profesjonalny sprzęt do rzeźbienia, powstał również rejestr kapliczek Gminy Świątki i rzeźby świętych (2005) – koordynator projektu Halina Kirjew, dofinansowanie 11 100,00 zł.

Wspólnie ze Stowarzyszeniem „Jesteśmy z Warmii”:

2/ „Wędrówki z Napoleonem po Warmii” (2007) – koordynator projektu Halina Kirjew, dofinansowanie 16 000,00 zł.

3/ „Wędrówki z Napoleonem po Warmii” Projekt Przykładowy (2008) – koordynator projektu Halina Kirjew, dofinansowanie 17 500,00 zł.

W ramach dwóch ostatnich projektów wytyczyliśmy Szlak Napoleoński, ustawiliśmy profesjonalne tablice informacyjne – kampania wiosenna (turystyczny szlak pieszy, dwa etapy), utworzyliśmy Punkt Informacji Napoleońskiej w Bibliotece.

 

Biblioteka realizowała projekty w ramach programu Pożyteczne Ferie „Papierowy zawrót głowy” (2006), dofinansowanie 2 000 zł oraz Pożyteczne Wakacje „Artystyczne lato co Wy na to” (2006), dofinansowanie 3 000 zł (realizowany wspólnie z OSP w Świątkach).

Programy prowadzone i dofinansowane przez Fundację Wspomagania Wsi.

 

Jako partner lokalny w Ogólnopolskim Festiwalu 4 Pory Książki (2008 –  6 000 zł, 2009 – 5 000 zł) organizowany i dofinansowany przez Instytut Książki w Krakowie. W ramach festiwalu odbyły się spotkania autorskie z:  Jarosławem Gachem, Marcinem Wakarem, KRL Karolem Kalinwskim (komiks); surwiwalowe spotkanie z Krzysztofem Petkiem w Nadleśnictwie Różanka; z Izabelą Sową, Janem Pawłem Krasnodębskim, Zygmuntem Śmigielskim, Krzysztofem Beśką, Małgorzatą Kalicińską (fragmenty książki „Nad Rozlewiskiem” czytała Irena Telesz). Spotkania prowadziły Ewa Zdrojkowska oraz Bernadetta Darska. Podczas festiwalu odbywały się koncerty i inne wydarzenia około literackie.