Wydarzenia organizowane przez Bibliotekę w Świątkach

Nasze sukcesy

 


2019

W IX edycji Rankingu Bibliotek '2019 Gminna Biblioteka Publiczna w Świątkach zajęła V miejsce w kraju oraz zdobyła tytuł „Najlepszej Biblioteki w woj. warmińsko-mazurskim”.
Równocześnie został doceniony Samorząd Gminy Świątki, który zapewnia środki oraz wspiera działania biblioteki.
W rankingu wzięło udział blisko 760 bibliotek z gmin wiejskich i miejsko-wiejskich oraz miast
(z wyłączeniem miast na prawach powiatu).

2019

I miejsce w Konkursie Warmińsko Mazurski Bibliotekarz Roku 2018 – Halina Kirjew – Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Świątkach

http://www.sbp.pl/artykul/?cid=21282


2018

W VIII edycji Rankingu Bibliotek '2018 Gminna Biblioteka Publiczna w Świątkach zajęła V miejsce w kraju oraz zdobyła tytuł „Najlepszej Biblioteki w woj. warmińsko-mazurskim”.
Równocześnie został doceniony Samorząd Gminy Świątki, który zapewnia środki oraz wspiera działania biblioteki.
W rankingu wzięło udział blisko 750 bibliotek z gmin wiejskich i miejsko-wiejskich oraz miast
(z wyłączeniem miast na prawach powiatu).

2018

Za szczególne osiągnięcia w latach 2008-2017 Gminna Biblioteka Publiczna w Świątkach otrzymała tytuł "Bibliotheca Bona Dekady" w kategorii bibliotek wiejskich. Równocześnie gratulacje z okazji przyznania tytułu otrzymał Wójt Gminy Świątki Sławomir Kowalczyk.


2017

W VII edycji Rankingu Bibliotek Gminna Biblioteka Publiczna w Świątkach zajęła III miejsce w kraju oraz zdobyła tytuł "Najlepszej Biblioteki w woj. warmińsko-mazurskim". Równocześnie został doceniony Samorząd Gminy Świątki, który zapewnia środki oraz wspiera działania Biblioteki.

W rankingu wzięło udział 650 bibliotek ze wszystkich gmin wiejskich, miejsko-wiejskich oraz miast        (z wyłączeniem miast na prawach powiatu).


2016

W VI edycji Rankingu Bibliotek, ogłosznego przez Instytut Książki i Rzeczpospolitą, Gminna Biblioteka Publiczna w Świątkach zajęła V miejsce w kraju oraz zdobyła tytuł "Najlepszej Biblioteki w woj. warmińsko-mazurskim". Równocześnie został doceniony Samorząd Gminy Świątki, który zapewnia środki oraz wspiera działania Biblioteki. W rankingu wzięło udział 806 bibliotek ze wszystkich gmin wiejskich, miejsko-wiejskich oraz miast (z wyłączeniem miast na prawach powiatu).


2015
W V edycji Rankingu Bibliotek '2015 Gminna Biblioteka Publiczna w Świątkach zajęła II miejsce w kraju oraz zdobyła tytuł „Najlepszej Biblioteki w woj. warmińsko-mazurskim”.
Równocześnie został doceniony Samorząd Gminy Świątki, który zapewnia środki oraz wspiera działania biblioteki.
W rankingu wzięło udział blisko 800 bibliotek z gmin wiejskich i miejsko-wiejskich oraz miast mających mniej niż 15 tys. mieszkańców. 

19.11.2015 r. podczas gali w Pałacu Rzeczypospolitej w Warszawie nagrodzeni zostali przedstawiciele bibliotek i samorządów z pierwszej dziesiątki Rankingu Bibliotek 2015 oraz liderzy każdego z województw. Odebrali dyplomy z rąk organizatorów Rankingu – Grzegorza Gaudena, dyrektora Instytutu Książki i Ewy Usowicz, zastępcy redaktora naczelnego dziennika „Rzeczpospolita”.


2015
Tytuł Bibliotheca Bona 2014 w kategorii Bibliotek wiejskich, jest uhonorowaniem bibliotek, których działania i współpraca z samorządem lokalnym zaowocowała w ostatnim roku szczególnymi osiągnięciami oraz wysokimi wynikami czytelnictwa.


2014
IV miejsce w kraju oraz tytuł Najlepszej Biblioteki w woj. warmińsko-mazurskim
w  IV edycji Rankingu Bibliotek '2014 ogłoszonego przez Instytut Książki i Rzeczpospolitą. Równocześnie został doceniony Samorząd Gminy Świątki, który zapewnia środki oraz wspiera działania biblioteki.
W rankingu wzięło udział ponad 800 bibliotek z gmin wiejskich i miejsko-wiejskich oraz miast mających mniej niż 15 tys. mieszkańców.


2013
II miejsce w kraju oraz tytuł Najlepszej Biblioteki w województwie warmińsko-mazurskim 
w III edycji Rankingu Bibliotek '2013 ogłoszonego przez Instytut Książki i Rzeczpospolitą. Równocześnie został doceniony Samorząd Gminy Świątki, który zapewnia środki oraz wspiera działania.
W rankingu wzięły udział 763 biblioteki z gmin wiejskich i miejsko-wiejskich oraz miast liczących mniej niż 15 tysięcy mieszkańców.

Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (5 000 zł) za II miejsce w Rankingu Bibliotek '2013.


2012
II miejsce
w konkursie „Biblioteka z dobrym klimatem społecznym” organizowanym przez WBP w Olsztynie (nagroda – aparat fotograficzny o wartości 2 000 zł).


1998
Nagroda główna
w konkursie ogólno wojewódzkim pt. „Biblioteka publiczna w środowisku lokalnym” w kategorii bibliotek gminnych.


Wyróżnienie w konkursie „Na scenariusz imprezy związanej z życiem i twórczością A. Mickiewicza w 200 rocznicę urodzin”, zorganizowanym przez Miejski Ośrodek Kultury, Regionalny Ośrodek Kultury i Wojewódzką Bibliotekę w Olsztynie.


1986
Nagroda centralna Ministra Kultury i Sztuki
we współzawodnictwie bibliotek w kategorii bibliotek gminnych.