Wydarzenia organizowane przez Bibliotekę w Świątkach

                   Historia Biblioteki (Kalendarium)                                    

16.01.1949 r. rozpoczęła działalność Gminna Biblioteka Publiczna w Świątkach. Jej organizatorką i pierwszym kierownikiem była Kazimiera Grabowska (Matys). Początkowo biblioteka mieściła się w siedzibie Gminnej Rady Narodowej (obecnie Niepubliczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej). Podobnie jak wiele bibliotek na tych ziemiach była organizowana od podstaw. Księgozbiór liczył w dniu otwarcia 500 woluminów otrzymanych z Biblioteki Powiatowej w Lidzbarku Warmińskim. W tym okresie na terenie gminy działały cztery punkty biblioteczne: w Kwiecewie, Różynce, Skolitach i Gołogórze.


1951 r. biblioteka została przeniesiona do pomieszczenia przy Domu Ludowym (obecnie mieszkanie Pani S. Sulżyckiej). Kierownictwo obięła Jadwiga Pomiećko, która pełniła również funkcję kinooperatora.


31.08.1956 r. nastąpiła ponowna zmiana lokalu biblioteki, księgozbiór przeniesiono do pomieszczenia w Gminnej Radzie Narodowej (stary budynek Urzędu Gminy). Kierownikiem biblioteki została Krystyna Dymicka, pracowała w niej do 1 września 1957 roku.


01.09.1957 r. kierownikiem biblioteki została Józefa Polikowska (Morgiewicz), przejęła księgozbiór liczący 3.218 woluminów oraz 272 zarejestrowanych czytelników. Tak zaczęła się jej praca w bibliotece, z którą związała całe swoje życie zawodowe (38 lat). Dzięki niej biblioteka nawiązała kontakty ze społecznością lokalną. W bibliotece prowadzone były różne działania kulturalno-oświatowe z dziećmi i młodzieżą oraz z dorosłymi. W 1965 roku przy bibliotece powstał zespół artystyczny "Czarne Koty", którego opiekunem była pani Danuta Maniewska.


1968 r. punkt biblioteczny w Kwiecewie przekształcono w filię biblioteczną Gminnej Biblioteki Publicznej w Świątkach, księgozbiór w okresie początkowym liczył 550 woluminów.


1968 r. po 12 latach biblioteka znów zmieniła lokal, zbiory przeniesiono do pomieszczenia po klasie szkolnej (obecnie mieszkanie prywatne Państwa M. i T. Ćwiek).


1970 r. Józefa Morgiewicz otrzymała nagrodę Ministra Kultury i Sztuki za popularyzację książek rolniczych. Uczestniczyła także w teleturnieju bibliotekarzy województwa olsztyńskiego, wynikiem czego była wizyta Joanny Rostockiej prowadzącej teleturniej "Wielka Gra" i ekipy TVP z Warszawy w bibliotece w Świątkach i w punkcie bibliotecznym prowadzonym przez panią Elżbietę Szewczyk w Garzewie. Następstwem tej wizyty było zaproszenie Pani Morgiewicz do studia TVP w Warszawie na nagranie teleturnieju.


W miarę upływu lat ranga biblioteki rosła, sukcesywnie powiększał się księgozbiór oraz liczba użytkowników. W związku z tym biblioteka potrzebowała większego lokalu. Przez długie lata były to lokale ciasne i nieprzystosowane do potrzeb biblioteki. W tym czasie, czynem społecznym wznoszony był Dom Strażaka. Pani Morgiewicz zaczęła starania o przeznaczenie części budynku na bibliotekę. Przy dużym poparciu sekretarza Urzędu Gminy Wacława Załęskiego komitet budowy zgodził się dobudować piętro i przeznaczyć dwa pomieszczenia na bibliotekę.


22.07.1973 r. nastąpiła przeprowadzka do nowego lokalu. Część pieniędzy na wyposażenie biblioteka otrzymała z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie i z Biblioteki Powiatowej w Lidzbarku Warmińskim. W trakcie urządzania biblioteki dyrektor Zbiorczej Szkoły w Świątkach Józef Zmitrowicz uzgodnił z władzami powiatu połączenie biblioteki szkolnej z publiczną. Zjawisko łączenia bibliotek publicznych ze szkolnymi zapoczątkowano na zasadzie eksperymentu w województwie olsztyńskim w latach 70-tych.


1.09.1973 r. do pracy została przyjęta Janina Jackiewicz, jako nauczyciel bibliotekarz w połączonej bibliotece pracowała do momentu przejścia na emeryturę (…).


4.11.1973 r. z okazji 25-lecia działalności bibliotek publicznych na terenie powiatu lidzbarskiego, w nowym lokalu biblioteki, odbyły się uroczystości jubileuszowe, w których wzięły udział władze powiatowe i gminne oraz wszyscy kierownicy bibliotek.


Dzięki bibliotece mieszkańcy Świątek i okolic mieli możliwość bezpośredniego kontaktu z pisarzami. W bibliotece gościli: Henryk Panas, Eugeniusz Paukszta, Maria Zientara-Malewska, Tadeusz Chudy, Henryk Jerzy Chmielewski, Czesław Kuriata, Zdzisław Nowak, Wanda Chotomska, Monika Warneńska i inni. Gośćmi biblioteki byli bibliotekarze z Węgier, Czech, Kaliningradu, uczestnicy ogólnopolskiej narady dyrektorów bibliotek, uczestnicy seminarium poświęconego współpracy bibliotek publicznych i szkolnych, m.in. Sekretarz Państwowej Rady Bibliotecznej, Dyrektor Departamentu Bibliotek i Książki w Ministerstwie Kultury i Sztuki, Wicedyrektor w Ministerstwie Oświaty i Wychowania, bibliotekarze z Malborka, Zielonej Góry, Wrocławia, Ostrołęki, Białegostoku, Warszawy, Piły, Katowic, Chełma, Skierniewic, Tarnowa i Koszalina oraz redaktorzy: "Dziennika Pojezierza", "Gazety Olsztyńskiej", "Gospodyni", "Inspiracji", "Naszej Wsi" i "Przyjaciółki". Bibliotekę odwiedził również Wicepremier Paweł Łączkowski.


1975 r. nastąpiła reorganizacja administracyjna w kraju, zlikwidowano powiaty. Dobromiejska biblioteka stała się biblioteką rejonową (biblioteka w Świątkach weszła w skład tego rejonu).


12.09.1978 r. do pracy została przyjęta Halina Kirjew, pracuje do chwili obecnej.


1983 r. kierownik biblioteki Józefa Morgiewicz zaczęła zabiegać o powiększenie lokalu. Władze gminy wyraziły zgodę na dobudowanie jednego pomieszczenia z przeznaczeniem na czytelnię. W tym okresie biblioteka liczyła 12.739 woluminów, zarejestrowano 581 czytelników i zanotowano 19.897 wypożyczeń. Nowe warunki lokalowe sprzyjały pracy z dziećmi, młodzieżą i czytelnikami dorosłymi.


1984 r. do wiosennego krajobrazu Świątek, na stałe weszły  pochody postaci książkowych, organizowane od 1968 roku. Pierwsze były skromne organizowane w niedzielę, następne większe i barwniejsze.


15.02.1985 r. do pracy została przyjęta Bożenęa Maniewska, pracuje do chwili obecnej.


1986 r. biblioteka w Świątkach we współzawodnictwie bibliotek zdobyła Nagrodę Centralną Ministra Kultury i Sztuki, w kategorii bibliotek gminnych.  


1987 r. biblioteka po raz pierwszy zorganizowała "Turniej Dyrektorów Szkół o puchar Naczelnika Gminy Świątki". W następnych latach były to „Turnieje Szkół”, o puchar walczyli nie dyrektorzy a uczniowie tych szkół, wspomagani przez nauczycieli.


Początek lat 90-tych, to wielkie zmiany w kraju i w bibliotekach. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrym Mieście przestała pełnić funkcję biblioteki rejonowej, staliśmy się biblioteką samodzielną.


30.10.1995 r. po 38 latach pracy odeszła na emeryturę Józefa Morgiewicz, kierownik biblioteki. Funkcję kierownika powierzono Halinie Kirjew, do Filii Bibliotecznej w Kwiecewie został przyjęty Jarosław Morgiewicz.


1998 r. w konkursie ogólno wojewódzkim ph. "Biblioteka publiczna w środowisku lokalnym" biblioteka otrzymała Nagrodę Główną w kategorii bibliotek gminnych. Również w 1998 roku otrzymaliśmy wyróżnienie w konkursie na scenariusz imprezy związanej z życiem i twórczością A. Mickiewicza w 200 rocznicę urodzin, zorganizowanym przez Miejski Ośrodek Kultury, Regionalny Ośrodek Kultury i Wojewódzką Bibliotekę w Olsztynie.


2003 r. biblioteka pełni również rolę ośrodka kultury.


1.04.2008 r. do pracy została przyjęta Małgorzata Cierpisz na stanowisko instruktora ds. kultury, pracuje do chwili obecnej.


8.04.2008 r. rozłączenie biblioteki publicznej z biblioteką szkolną w Świątkach.


14.07.2008 r. na staż absolwencki przyjęto Paulinę Majewską, po zakończonym stażu została zatrudniona i pracuje do chwili obecnej.


30.08.2013 r. rozłączenie Filii Bibliotecznej w Kwiecewie z biblioteką szkolną w Kwiecewie.


15.09.2016 r. Filia Biblioteczna w Kwiecewie zmieniła siedzibę. Została przeniesiona do Świetlicy Wiejskiej w Kwiecewie.


04.02.2019 r. Oficjalne otwarcie nowo wybudowanej siedziby Gminnej Bibloteki Publicznej w Świątkach (Świątki 5A).