Wydarzenia organizowane przez Bibliotekę w Świątkach

Koncert Kameralny PRO MUSICA ANTIQUA

 

Koncert realizowany jest w ramach zadania pn.: "Muzyka europejska w zabytkach i przyrodzie Warmii i Mazur – koncerty kameralne. Koncert jest współfinansowany jest przez Związek Gmin Warmińsko – Mazurskich w ramach otrzymanej pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego.