Wydarzenia organizowane przez Bibliotekę w Świątkach

Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Świątkach

Postępowanie o udzielenie Zamówienia Publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

Ogłoszenie o zamówieniu oraz szczegóły dostępne są w zakładce "Przetargi" – Zamówienia Publiczne powyżej 30 000 Euro 2017 r.